Grind recycling - cradle to cradle

Voor verwerking van dakgrind heeft P. van der Kooij Groep een grind-recycling programma. Uitgangspunt van cradle-to-cradle is oud grind herbruikbaar maken o.a. voor op het dak. Bij P. van der Kooij Groep te Schiedam staat de grindwasinstallatie.
Verwijderd dakgrind is over het algemeen sterk vervuild met o.a. diverse organische materialen, lood, zink en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’S). Na reiniging ontstaat er schoon, gerecycled, gesorteerd grind dat ruimschoots voldoet aan alle gestelde normen.

Het kleinere, 4-16 mm grind kan worden verwerkt in bijvoorbeeld eco beton en asfalt.
Het 16-32 mm grind met een maximale ondermaat van 4%. gaat terug het dak op.
Het grootste grind 30-80mm wordt o.a. gebruikt om op te hogen en verwerkt in grindkoffers.

De voordelen

Enkele voordelen van het recyclen van grind:

  • De kostprijs is lager
  • Milieu vriendelijk product
  • Door lage ondermaat betere doorstroming van het water
  • Geen hinderlijke leemlaag
  • Begroeiing blijft zeer lang uit
  • Geen onnodig gebruik van primaire grondstoffen

Wij zijn modern uitgerust, innovatief, weten waar we over praten, bieden oplossingen op maat, hebben kennis, vaardigheid en liefde voor het vak, niets is echt onmogelijk.
_

Graag komen wij bij u langs voor een gesprek.